Tác giả: Tạ Duy Phú

Xin đừng copy, tội nghiệp em!